Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor
Moskovská 18, 811 08 Bratislava, Slovenská republika - Slovak republic
Tel.:+421 2 5564 3130-1, Fax:+421 2 5564 3119 E-mail: hermanovsky@exekutorskyurad.sk
kontakt